Algaja e-kaupleja ABC ja andmekaitse alused

Internetis kaupu müüvatele ettevõtjatele ja nende veebisaitidele kehtib rida nõudeid, mille järgimata jätmine on finantsrisk, sest seadus annab tarbijast ostjale laialdased õigused ostutehingust taganeda ja kaup tagastada. See toob omakorda e-kauplejale kaasa kohustuse tagasi võtta juba müüdud kaup ning tagastada selle eest tasutud summad. Seminaril keskendumegi muuhulgas küsimustele kuidas tagada, et internet teel sõlmitud müügileping oleks kehtiv, millised on riskid, kui veebisaidil puudub toote või ostutingimuste kohta piisav info ning millised on kaupade tagastamist puudutavad reeglid.

E-kauplejana ning laiemalt on täna oluline teada ka isikuandmete töötlemise põhimõtteid. Nimelt, 25. maist 2018.a. hakati Eestis kohaldama Isikuandmete kaitse üldmäärust, mis suurendas isikuandmete töötlejate kohustusi. Keda aga antud määrus puudutab? Vastus on, et kõiki, kes oma igapäeva äritegevuses puutuvad kokku näiteks oma klientide ja töötajate isikuandmetega. Seminaril selgitame, millised on isikuandmete töötlemise põhimõtted, kuidas ning millal tuleb andmesubjekti teavitada tema isikuandmete töötlemisest, millised on andmesubjekti õigused ning kuidas toimida isikuandmetega seotud rikkumiste korral.

Seminari viivad läbi Fondia Baltic õiguseksperdid Katrin Peskov-Kähkönen ja Anna Kosar.

Katrin Peskov-Kähkönen on Fondia Baltic vanemõigusnõustaja, kellel on pikaaegne kogemus erinevates äriõiguse ja muudes ettevõtlusega haakuvates õigusüsimustes. Katrin on ka E-kaubanduse Liidu ametlik partnerjurist.

Anna Kosar on Fondia Baltic õigusnõustaja, kes tegeleb igapäevaselt andmekaitse- ning intellektuaalomandi õiguste küsimustega.

SEMINARI HIND:

Tallinna Loomeinkubaatori ettevõtted – tasuta
Kõik teised huvilised – 24€ (sisaldab km)