Growth programme

The growth program of the creative incubator helps entrepreneurs find growth opportunities and be sustainable. The program helps to design a company with a structure that allows for specialization and hiring more employees.

  • Programmi jooksul toimuvad koolitused, seminarid, networking üritused ja erinevad sündmused. 
  • Iga ettevõte saab personaalse konsultandi (kuni 2 konsultatsiooni kuus), kes juhendab läbi programmi, pakub kõrvaltvaataja pilku ja toetab väljakutsete mõistmisega.
  • Vastavalt vajadusele viiakse ettevõtted kokku mentoritega, kes saavad pakkuda eriteadmisi ja nõu konkreetsetes valdkondades (kokku 9h mentorlust programmi jooksul).

 

Programmi kestus jaanuar 2024 – juuni 2024

Hind 90€/kuus +km

Programm on mõeldud:

  • Olemas toode ja müügikäive ning plaan alustada ekspordiga või leida kasvuvõimalused kohalikul turul;
  • Soovitavalt 2 inimest meeskonnas, kellel on võimekus, motivatsioon ja ajaressurss ettevõtte arendamisega tegeleda.

 

Täpsem info programmi kohta novembris 2024.