Tule aita mentorina alustavaid ja kasvavaid ettevõtteid Loomeinkubaatoris!

20. märts 2024

Tallinna Loomeinkubaator (SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid) kuulutas välja hanke, et leida praktiliste kogemustega oma ala ekspertidest mentoreid, kes soovivad panustada alustavate ja kasvavate väikeettevõtete arengusse.

Loomeinkubaatoris pakutava mentorteenuse eesmärgiks on tõsta ettevõtjate teadmisi ja oskusi ettevõtluse erinevates valdkondlikes teemades. Mentorid nõustavad ettevõtjaid näiteks järgnevatel teemadel: ärimudel, innovatsiooniprotsessid, äriarendus, finantsplaneerimine, rahastusvõimalused, investorvalmidus, ringdisain, ringmajandus, koostöö teadlastega, pakendi valik ja disain, juriidika, intellektuaalomand, digitoodete arendus, teenusedisain, tootedisain, visuaalne identiteet, UX disain, turundus, NFT ja WEB3, müük, e-kaubandus, eksport, aja planeerimine, juhtimine jpm. Kõik valdkonnad on välja toodud Riigihanke keskkonnas.

Loomeinkubaatori mentorvõrgustikus olevad mentorid nõustavad programmides osalevaid alustavaid ja kasvavaid väikeettevõtteid. Loomeinkubaatoris saavad ettevõtjad osaleda kolmes programmis: eelinkubatsioon, inkubatsioon ja kasvuprogramm. Eelinkubatsioon on suunatud veel ideetasandil ettevõtjatele, inkubatsioon ettevõtlusteekonna alguses olevatele ettevõtjatele ja kasvuprogramm juba tegutsevatele ettevõtjatele, kes soovivad leida uusi kasvuvõimalusi.

Loomeinkubaatori programmidega saab tutvuda siin: https://inkubaator.tallinn.ee/programmid/

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04.04.2024 kell 10.00.

Riigihankega „Mentorteenused 2024-2025 inkubatsioonis osalevatele ettevõtetele“ saab tutvuda SIIN.

SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid ühendab Tallinna Loomeinkubaatorit ja Tallinn Design House’i. Alates 2006 aastast tegutsev Tallinna Loomeinkubaator pakub ettevõtlusega alustamisel tugiteenust ehk inkubatsiooni raames ettevõtlusteemalisi koolitusi, mentorlust ja konsultatsioone ning praktilisi kogemuste ja teadmiste vahetusi kodu- ja välismaal.

Loomeinkubaator on avatud erinevate tegevusvaldkondade ettevõtjatele, seejuures on eraldi fookuses loomemajanduse ja ringmajanduse suunal tegutsevad ettevõtjad ning valdkonnaga seotud start-upid. Inkubaator on tänaseks aidanud kaasa üle 1000 ettevõtte arengule ja inkubatsiooniprogrammis osaleb igal aastal 50 ettevõtet tootvatest disaineritest tehnoloogia start-up’ ideni.