Radikaalsed muutused kõigis disaini valdkondades hoogustuvad biomajanduse innovatsiooni ja linnade ümberkujundamist jätkusuutlikumaks

26. jaan 2024

Disain on üks nendest valdkondadest, mis aitab Euroopas saavutada kliimaneutraalsed linnad. Roheline ja vastupidav üleminek linnas, kui peamises elukohas on juba täna päevakorral. Loomeinkubaator osaleb rahvusvahelises projektis Innovation Alliance Circular Design (CiD), mis keskendub just sellele väljakutsele.

Ringmajandus annab võimaluse innovatiivseteks lahendusteks loovates disainivaldkondades. Erinevad disainivaldkonnad on just need, kes on sellises üleminekus aktiivsed ning kelle roll on oluline, et tagada sotsiaalne kaasatus ja muutused kultuuris. Multidistsiplinaarse lähenemisviisiga projekt Innovation Alliance Circular Design (CiD) tegeleb oskuste ja teadmiste puudujäägiga arhitektuuri, linnakujunduse, toote/teenusedisaini õppes. Projekt pakub unikaalset ja uut mudelit – kuidas siduda disain ringluse ja linnakeskkonna muutustega.

Projekti eesmärgid:

 • Uute, uuenduslike ja multidistsiplinaarsete lähenemisviiside edendamine ringdisaini õpetamisel ja õppimisel
 • Ettevõtte sotsiaalse vastutuse edendamine ringdisainis
 • Algatusvõime ja ettevõtliku suhtumise stimuleerimine ringdisaini kaudu
 • Ringdisaini oskuste kvaliteedi ja asjakohasuse parandamine
 • Ringdisaini teadmiste leviku ja koosloomise hõlbustamine
 • Tõhusate kõrgharidus- ja kutseõppesüsteemide loomine ja toetamine ringdisaini kaudu

Projekt aitab kaasa ka Uue Euroopa Bauhausi eesmägile ühendada Rohelise leppe jaoks loovus, kunst ja tehnoloogia. CiD aitab ümber mõtestada ringmajandust arvesse võtvat disaini ja suunab multidistsiplinaarset koostööd, et liikuda süsinikuneutraalsete linnade suunas. Lisaks keskendub projekt linnakeskkonnas biopõhisele innovatsioonile – teiste sektorite biomaterjalide kasutamine, piirkondlike ringsüsteemide loomine taastuvate materjalidega ja hoonete loomine biomasinateks.

Innovation Alliance CiD koondab ainulaadsel platvormil kõrgharidusasutused, kutseharidusasutused, koolitusasutused, ettevõtted, kodanikuühiskonna organisatsioonid, inkubaatorid ja investorid, et luua innovatsiooni ökosüsteem. See ökosüsteem aitab töötada välja ringdisaini jaoks vajalikud rohelised, digitaalsed ja ettevõtluselased oskused. Lisaks on kaasatud ka laiem sotsiaal-majanduslik keskkond (omavalitsused, kodanikuühiskond ja ettevõtted). Tulemuste sihipäraseks arenguks ka pärast projekti, nende levitamiseks ja jätkusuutlikuseks, on projekti kaasatud ka üleeuroopalised organisatsioonid, kes tegutsevad arhitektuuri- ja kultuurivaldkonnas.

Projekti tegevuse tulemusena arendatav innovatsioon hariduses põhineb uutel mudelitel, kuidas parandada keskkonnahoidlikke, digitaalseid ja vastupidavusalaseid oskusi ringdisainis ning olulisel kohal on selles mudelis ka algatusvõime ja ettevõtliku mõtteviisi oskused. Õppijad ja koolitajad astuvad vastu sellistele sotsiaalsetele ja majanduslikele väljakutsetele ja perspektiividele nagu kliimamuutused, sotsiaalne innovatsioon ja kogukonna vastupanuvõime, digitaliseerimine, kiired muutused tööhõives ja tööturu innovatsioon. 

Laiendus ja jätkusuutlikkus ka väljapool Erasmus+ poolt rahastatud projekti toimub esimesest päevast ja sellest saab projekti laiema haarde tagamiseks tegevuste lahutamatu osa.

Innovation Alliance Circular Design (CiD) on selgelt riikidevahelise koostöö lähenemisega – koku osaleb projektis 11 partnerorganisastiooni kaheksast riigist:

 • Leibniz University Hannover (LUH), Saksamaa – peapartner  
 • Institute of Advanced Architecture of Catalonia (IAAC), Hispaania  
 • University of Genova (UNIGE), Itaalia  
 • European Association for Local Democracy (ALDA)  
 • Collegio universitario, Palermo (ARCES), Itaalia  
 • Architekturos Fondas (ARCHFONDAS), Leedu  
 • Architects Council of Europe (ACE)  
 • National Research Organisation (CNR) Department of Biology (DISBA), Itaalia 
 • ERSILIA foundation
 • Materiom
 • Tallinn Creative Incubator

Jälgi projekti tegemisi kodulehel: https://www.cid-innovationalliance.eu/