Ringsed ärimudelid ja regulatsioonid ettevõtetele

31. dets 2021

Korraldasime koostöös TalTech Mektory-ga ringmajanduse töötoa, mille viis läbi Hollandi agentuuri CIRCO kaasasutaja Pieter van Os. Lisaks tutvustas Euroopa Komisjoni tulevasi regulatsioone ettevõtjatele Euroopa Komisjoni Eesti esinduse poliitikavaldkonna juht Jane Õispuu. Milliseid tingimusi peavad ettevõtjad tulevikus järgima ja kuidas muuta oma ettevõte jätkusuutlikuks?

Euroopa Liidu regulatsioonid ettevõtetele

Euroopa Liit on vastu võtnud ringmajanduse tegevuskava, mille eesmärgiks on, et ringsed tooted, teenused ja ärimudelid oleksid uus normaalsus.. Tegevuskavasse kuulub 35 initsiatiivi ja tooted, millel on enim potentsiaali muutuda ringmajanduslikuks on näiteks elektroonika, tekstiilid, mööbel, teras jms.

Jätkusuutliku toote poliitika näeb ette, et 2022. aasta 1. kvartalis

 • Jõustuvad kohustuslikud jätkusuutlikud tingimused, et parandada toote kestvust, taaskasutatavust ja parandatavust
 • Kohustuslikud nõuded taaskasutatud materjalide kasutusele toodetes
 • Kohustuslik jätkusuutlikkuse sildistus digitaalse toote passiga
 • Piirata ühekordsete/lühiajaliste toodete kasutust
 • Keelata müümata toodete hävitamise
 • Toode teenusena mudel (tootjatele jääb toote omandiõigus või vastutus selle kasutuse eest) – näiteks Eesti startup Fairown
 • Preemia toodetele selle põhjal, milline on nende jätkusuutlik võimekus
 • Keelata kahjulikud kemikaalid (elektroonikas, tekstiilis, mööblis, terases, tsemendis jne.)

Ringmajandus ettevõtluses

Uus poliitikasuund näeb ette ka rohkem õigusi tarbijatele

 • Paranduse õigus elektroonikale ja IKT toodetele
 • Õigus varuosadele – ligipääs parandusteenustele
 • Õigus usaldusväärsele infole (toote eluiga, parandusteenuste kättesaadavus, varuosad ja paranduse manuaal)
 • Kaitse „rohepesu“ eest (miinimumnõuded jätkusuutlikkuse sildistamisele)
 • Miinumum kriteeria rohelistele avalikele hangetele

Olulisemad tootekategooriad ringmajanduses:

Elektroonika: Euroopa Liit tutvustab ühtse laadija plaani ja ELi ülest vanade elektroonikaseadmete tagastuse plaani.

Tekstiilid: Euroopa Liidu eesmärkideks on tekstiilijäätmete eraldi kogumine; taaskasutus/ümbertöötlus; tekstiilist – tekstiili ümberkasutus; edendada toode teenusena mudelit.

Kuidas muuta ettevõte ringmajanduse põhimõtetele vastavaks?

Hetkel kasutusel olev lineaarne tarbimismudel ei ole enam jätkusuutlik. Sellise tarbimise tulemusena on tekkinud tohutus koguses jäätmeid, saastet, hävingut. Lisaks on aina kasvava populatsiooni hulgaga maavarasid aina vähem, mis toob kaasa mitmete eluliste ressursside puudulikkuse.

Ringmajanduslik ärimudel on kasulik ka ettevõtjale, sest selle tulemusena toodab ringluses olev toode pikemaajalist tulu.

Lineaarne mudel

Ringmajanduslik mudel

Lisaks on mitmeid teisi põhjuseid, miks ettevõtted otsustavad liikuda ringmajandusliku ärimudeli poole: planeedi päästmine ja ressursside efektiivsus, ressursside nappus või hindade varieeruvus, regulatsioonid kodu- või välisturul, muutus teenuspõhiseks ettevõtteks, kliendi hoidmine – pikenev kliendisuhe, kulude kokkuhoid, lõppeb konkureeriv hinnavõitlus.

CIRCO välja töötatud meetodi järgi on ringsel disainil 5 etappi

 • Identifitseeri väärtuse kadu – Milline on ökoloogiline ja majanduslik väärtus terve elutsükli vältel?
 • Loo võimalus – Toote väärtuse hoidmine pikaajaliselt = Ringdisaini võimalus
 • Lisa ärimudel – Klassikaline pika eluea ärimudel / hybrid ärimudel / gap exploiter ärimudel / ligipääsetavuse ärimudel / suutlikkuse ärimudel
 • Lisa disainistrateegia
 • Valmistu rakendamiseks

Ringsed disainistrateegiad on näiteks:

 • Lisad ja usaldus
  • Asjakohane kui toote vastupidavus ületab toote kasutusaja. Disainida võiks elemente, mis tekitavad tootega isikliku sideme.
 • Kestlikkus
  • Rakendada kui toote ökonoomilist eluaega ei saavuta tehnilistel põhjustel. Lisada toote eluiga pikendavad tehnilised täiendused.
 • Standardiseerimine ja kokkusobivus
 • Hoolduse ja parandamise lihtsus
  • Kasutada kui toode ei ole enam kasutuskõlblik ühe osa lagunemisel. Toote eluiga pikendada eemaldades nõrgim lüli disainist.
 • Uuendusvõime ja kohanemisvõime
 • Osadeks lammutamine ja kokkupanek
  • Disainida toode nii, et seda oleks kerge osadeks lahti võtta.

Ringsed ärimudelid:

Klassikaline pika eluea ärimudel (Classic Long Life Model) – kvaliteetsed ja pika elueaga tooted turuhinnaga

Hübriidne ärimudel (Hybrid Model) – Hübriidne ärimudel on kooslus traditsioonilisest toote müügist, millele lisaks pakutakse riistvara, tarkvara, pilveteenused ja teised tellimusepõhised teenused.

Jääkide kasutuse ärimudel (Gap Exploiter Model) – Uued tooted on tehtud teiste toodete jääkidest.

Ligipääsetavuse ärimudel (Access Model) – Teenida kasumit, pakkudes kliendile ligipääsu tootele, samas kui toote omanik on endiselt ettevõtja.

Suutlikkuse ärimudel (Performance Model) – Klinet maksab toote kasulikkuse, mitte koguse või mahu eest.

Vaata erinevaid näiteid ringsetest ärimudelitest SIIN.

Tutvu lihtsate viisidega, kuidas oma ettevõtet ringmajanduslikult arendada SIIN.

 

Miks on disainerid need, kelle juhtimisel toimub jätkusuutlik liikumine?

Disainerid muudavad harjumusi ja käitumist. Nad loovad ligipääsetavust. Nad vaatavad inspiratsiooni saamiseks loodusesse. Ja nad on optimistid.

– Valerie Casey