Naabrid: Internetiteenus koduhoolduse korraldamiseks

12. nov 2021

Loomeinkubaatori inkubant Naabrid töötab koduhooldusteenuse tasuta organiseerimise pakkumisega läbi interneti keskkonna naabrid.ee. Eesmärk on hoolt vajavate inimeste abistamine ning aitamine igapäeva toimingutega hakkama saamisel.

Tegemist on sotsiaalse taustaga projektiga, mille abil on võimalus läbi andmebaasi kokku viia samas piirkonnas, naabruses või kogukonnas elavad inimesed, kelleks ühelt poolt on abi vajajad ning teiselt poolt abi pakkujad – teenuse osutajad, näiteks hooldustöötajad. Uurisime Naabrite tegemiste kohta lähemalt ettevõtte ühe asutaja Aleksandr Frunze käest.

Mida teie platvorm pakub?

Kodu on ja jääb alati parimaks hoolduse paigaks. Kui abivajadus ei ole ööpäevaringne, siis pakume võimalust väärikalt vananeda oma koduseinte vahel. Meie platvorm pakub ilma vahendustasuta võimalust koduhoolduse korraldamisel. Hooldusteenusest huvitatutele säästab platvorm raha ning abilistele (teenuse pakkujatele) avaneb võimalus töötasu suurendamiseks, töökoormuse vähendamiseks ja töötamiseks koos meeldivate inimestega. Lisaks võimaldab platvormi kasutamine säilitada töötamise ja õppimise võimaluse kodanikele, kelle lähedane vajab hooldust. Samuti läbi erinevate hoolekandeteenuste pakeme võimalust tööturule naasmiseks eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele. Loodud keskkond ühendab, kaitseb ja organiseerib inimesi kes abi vajavad nendega kes teenust pakuvad.

Olete välja tulemas uue platvormiga? Mida see täpsemalt võimaldab teha?

Teenust kasutades saate testi täitmise vormi abil veebi keskkonda naabrid.ee väga lihtsalt lisada oma teenuse soovi või vaba töökoha teenuse pakkumiseks. Platvorm võimaldab koduhooldusteenuste saamiseks või osutamiseks leida õige isiku, samuti aitab veel ennem pöördumist mõista vastava teenuse pakkuja pädevust ning hõivatust või teenuse soovija profiili. Isiku tuvastamine toimub mobiilse ID abil.

Edasi on võimalus teenuse pakkujal ja teenuse soovijal ühiselt arutada läbi detailid ning fikseerida ja kokku lepitud ülesannete ajakava. Samuti lepitakse ilma vahendajata omavahel kokku tasu suurus planeeritud osutatavate teenuste eest. Vajadusel sõlmitakse lepingu näol vastav kokkulepe. Tulemusena on võimalus mugavalt ja kiirelt leida lähedalt abi osutaja/abi vajaja, rääkide läbi tingimused ja ajagraafik ning asuda koostööle. Ühtlasi olete liitujad ühinenud kogukonnaga, kus administraator aitab teenuse pakkujale äkilise haigestumise korral leida asendaja.

Platvormi abil on võimalus fikseerida teenuse soovija tervisenäitajad digitaalselt, laadida need alla ning saata kokkuvõttev aruanne perearstile. Loodud veebikeskkonna abil on võimalik kontrollida kokku lepitud ülesannete täitmist, mis aitab tõsta teenuse pakkuja usaldusväärsust. Selle tarbeks on ette nähtud lõplik aruandlusvorm tellimuste ja teenuste osutamiste kohta, mis ühtlasi annab ka hinnangu teenuse kvaliteedile. Lisaks on platvormi veebipoe abil võimalus soetada hulgaliselt erinevaid töövahendeid ja hooldusvahendeid.

Kuidas idee alguse sai?

Ma väga loodan, et mõte ühiskonnale kasulik olla sündis meist igaühes juba sündimise hetkel. Arvan, et see on minus alati sees olnud. Olen üks nendest inimestest, kellele võib kell kolm öösel helistada ja ilma asjatuid küsimusi esitamata püüan alati aidata. Ehk siis ühed mõtted viisid teiseni ning tulemusena tekkis paar aastat tagasi soov luua midagi, mis aitaks inimestel elus paremini hakkama saada.

Kui suur probleem on täna koduhooldus?

Kõik on suhteline, sotsiaalses hooldussektoris on palju probleeme ja need on erineva suurusega. Lisaks pole hooldekodudes alati piisavalt kohti ning ka kohatasugi on küllalt märkimisväärne. Esmakordselt on hooldussektor katastroofilise personalikriisi tõttu kokkuvarisemise äärel. Just seetõttu ehitame oma ärimudelit selliselt, et välistada koduhoolduse korraldamise teenuse vahendustasu, samuti pakume inimestele võimalust tõsta töötasu. Arvame, et töötunni maksumuse tõstmine on võtmetegur uute inimeste tööturule kaasamisel sotsiaalhooldussektoris.

Kes on teie meeskonnas?

Antud projekt ühendab ja koondab mitte ükskõikseid inimesi, kes soovivad anda oma panuse koduhooldusega seotud probleemide lahendamisele. See on see, millest paljud idufirmade asutajad võivad vaid vaid unistada. Ma arvan et mul on selles osas väga vedanud.

Mis on teie jaoks meeskonna puhul oluline?

Julgen arvata, et perekond on iga meeskonnaliikme peamine väärtus. Armastame ja austame vanemaid, lapsi ning lähedasi inimesi. See on kõige kallim, mis meil on.

Kes on teie konkurendid ja kuidas te neist eristute?

Võib olla pole sotsiaalsfäär see sektor, kus on õige konkurentsi välja tuua. Pigem oleme kõik kolleegid. Me lahendame ühist probleemi, millega inimesed on silmitsi seisnud mitu põlvkonda. Mille poolest me erineme on uus  metoodika ja asjaolu, et me ei võta oma koduhooldusteenuse korraldamiseks loodud platvormi kasutamise eest tasu. Keegi võtab, kuid see ei muuda nende teenuseid ega turul olemise tähtsust. Üksteist täiendades on inimestel rohkem võimalusi ja see on väga hea.

Keda võib kindlasti nimetada meie otsesteks konkurentideks, on veebipoed, mis müüvad seadmeid ja inventari hoolealuste teenindamiseks ning hooldustooteid. Siin erineme me selle poolest, et lisaks veebipoele on meil loodud platvormi näol oma teenus, mis moodustab ka e-poe sihtrühma. Kokkuvõttes on tegemist uudse ja ainulaadse sotsiaalteenuse innovaatilise platvormi väljatöötamise, arendamise, testimise ning tänaseks kasutamiseks valmis oleva tööriistaga. Loodud keskkond aitab vormistada kiireid, läbipaistvaid ja turvalisi tehinguid.

Kuidas plaanite raha teenima hakata?

Integreerime turu veebipõhise koduhooldusteenuse platvormiga. Juba varsti saavad seadmete ja hooldustoodete müüjad müüa oma tooteid läbi meie platvormi otse oma sihtrühmale. Teenuse kauplemisplatvormi kaudu müüdavate kaupade eest võetakse vahendustasu. Seega plaanime teenida tulu, parandada teenuse kvaliteeti ja tuua kasu inimestele, sealhulgas endale.

Millised on olnud suurimad väljakutsed?

Iga asutaja soovib olla kindel, at ta aitab oma kliente ja soovib saavutada maksimaalseid tulemusi. Enne arendusega alustamist kulutasime ühe aasta, et uurida ja tuvastada hooldusprobleemide lahendamisega seotud tegelikke muresid ja  probleeme, millega inimesed hooldusprotsessis osalemise käigus enim kokku puutuvad. Saime aru, et koduhoolduse korraldamine on küllaltki keerukas protsess. Suurimaks väljakutseks oli lahenduse leidmine, et teha keeruline lihtsaks.

Milline on olnud suurim õnnestumine?

Usun et meie suurimad õnnestumised on alles ees.

Millised on plaanid tulevikuks?

Tänaseks oleme alustanud teenuse regionaalarenguga, ning ennekõike soovime leida liimi koostist, et tihendada koostöö suhteid kohaliku omavalitsusega s.o. Tartu linnaga, kuna Tartust on projekt Naabrid saanud alguse. Linna sotsiaalse valdkonna eelarve kokkuhoid võib siin olla heaks komponendiks. Soovime siin samuti kaasa aidata ühiskondlike ja sotsiaalsete hoiakute paranemisele, mis toetaksid vanemaealiste ja puudega inimeste ühiskondlikku aktiivsust, võimalust jätkata tööturul või sinna naasmist jne. Lisaks on kavas teha koostööd perearstidega.

Näiteks on platvormil kasutusele võetud kroonilise haige tervisenäitajate fikseerimise moodul. Tunnistan, et online monitooring loob hea võimaluse vähendada järjekordi perearstide vastuvõttudele, mis omakorda annab võimaluse parandada teenuse kvaliteeti. Suhtleme ja analüüsime olukordi, oleme väga paidlikud ja valmis erinevateks muutusteks ja täiendavateks arenguteks.

Teil hakkab Loomeinkubaatori inkubatsiooniprogramm läbi saama? Kuidas see teid edasi aidanud on?

Nagu igal pool, on kõige olulisem inimesed. Tallinna Loomeinkubaator pole erand. Soovin tänada meie konsultanti Nele Plutust kannatlikkuse eest! Teame, et meiega pole olnud lihtne. Meie mentoriteks olid aja jooksul toredad ja avatud inimesed. Heiti Mering, Kari Maripuu, Jelena Žovnikova, Lev Dolgatsjov tänan teid väga! Igaüks teist võimaldas näha olukordi uue nurga alt.  Me ei tunne Tallinna Loomeinkubaatori vastu mingeid tundeid peale tänulikkuse! Soovime ka edaspidi ühendust hoida ja võimalusel teha koostööd.

Tutvu Naabrite tegemistega SIIN.