Creative Ports: Loomeettevõtted rahvusvahelise koostööga laia maailma

15. jaan 2021

Creative Ports’i projekti eesmärk on toetada Läänemere piirkonna loome- ja kultuurivaldkonna jätkusuutlikku kasvu ja tööhõivet ning edendada valdkonnaga seotud ettevõtete ja tugiorganisatsioonide rahvusvahelistumist. Projekti raames tuuakse kokku erinevad sihtgrupid ning toetatakse loome-ja kultuurisektori rahvusvahelistumist kompetentside ühendamise teel.

Creative Portsi projektis osalevad Eesti, Taani, Saksamaa, Soome, Läti ja Poola inkubaatorid, kultuuriinstituudid, start-upid, väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ning seeläbi koondatakse nende pädevused, et stimuleerida kultuuri- ja loomemajanduse sektori rahvusvahelistumist. Creative Portsi projektis osaleb ka Tallinna Loomeinkubaator.

Loomeinkubaatori konsultandi Nele Plutuse sõnul annab Creative Ports Loomeinkubaatori inkubantidele ainulaadse võimaluse leida rahvusvahelisel turul koostööpartnereid ja toetab nende välisturgudele jõudmist. “Creative Ports on välja töötanud õppematerjalid, mis toetavad osalevate organisatsioonide rahvusvahelise koostöö arendamist, lisaks toimub mitmeid sündmusi, kus ka Loomeinkubaator ja meie inkubandid osalevad.”

Creative Portsi raames on toimunud rahvusvaheline võistlus “Pitching for a Better Baltic Sea.” Võistlus jõudis rahvusvahelise publikuni veebi vahendusel ja sellest võtsid osa 12 ettevõtet Eestist, Lätist ja Taanist, kes tegutsevad samaaegselt nii loome- kui ka rohemajanduse valdkonnas. Eestit esindas võistlusel inkubant KIRA ja vilistlased Nordhale ja Stella Soomlais. Võitjaks osutus KIRA, kes valmistab jalatseid vanadest rehvidest ja plastpudelitest.

Lisaks toimus MESH festival, mille raames toimusid inspireerivad vestlused, interaktiivsed töötoad ja ümarlaua arutelud. Eesti ettevõtetel oli võimalus MESH festivalil rahvusvahelisele publikule ja organisatsioonidele näidata ennast tutvustavaid videoid.

Creative Portsi võimaluste, sündmuste ja õppematerjalidega on võimalik lähemalt tutvust teha kodulehel.