Haloner ettevõtlusest: Takistusi tuleb palju ette – tähtis on mitte lasta oma tegutsemistahet mõjutada

28. märts 2020

2016. aastal loodud innovatiivseid, kõrgetasemelisi ja kvaliteetseid valgustuslahendusi pakkuva ettevõtte Haloner üks loojatest Sten Hoolma jagab, kuidas plaanivad nemad keerulistel aegadel toime tulla ning mida soovitavad teistele, kelle peas küpseb üks hea idee.

Kuidas sündis teie idee luua disainlahendusi ja valgustusi?

Raigo (müügi- ja projektijuht Raigo Lill) oli varem selle valdkonnaga kokku puutunud ja valguse teema köitis meid mõlemaid, kuna valguslahenduste väljatöötamisel saab ühendada artistlikkuse ja tehnilise taiplikkuse. 

Millised on olnud Haloneri nelja tegutsemisaasta jooksul suurimad väljakutsed ja õppetunnid?

Haloner on loodud küll 2016 aastal, kuid igapäevane omaalane tegevus hakkas pihta 2019 aasta jaanuaris. Nüüdseks pea pooleteise aasta jooksul, mil oleme 100% ajast Haloneri edendamisega tegelenud, on väljakutsed ilmselt samad, mis paljudel teistel alustavatel ettevõtetel. Materjalide ja seadmete soetamiseks on vaja finantsvahendeid, mille teenimiseks on vaja näida ja olla usaldusväärne partner klientidele. Paneme palju rõhku suhtlusele ja heale kliendikogemusele, et klient tahaks meiega ka tulevikus tegemist teha. Alustaval ettevõttel on väga palju asju, mis tuleb korraga ja kiiresti toimima saada. Kodulehekülje ehitamine, oma serverisüsteemi loomine, ettevõttesiseste protsesside loomine ja juurutamine, toormaterjali tarneahela toimima saamine, klientide leidmine, tootmise käivitamine jpm on ainult osa asjadest, millega tuleb tegeleda.  Vilumus tuleb ikka katsetamise, vigade tegemise ja nendest õppimise läbi. Tänaseks päevaks oleme kindlasti teinud vigu, mis on meile rahaliselt ka maksnud, aga ei midagi sellist, mis jalad alt lööks. Üldiselt katsume võimalikult palju asju läbi arutada ja targematelt nõu küsida enne kui suuremaid finantsilisi otsuseid teeme. 

Milliseid meetmeid võtate kasutusele praeguse raske aja puhul? Millised on teie soovitused väikeettevõtetele?

Praegusel koroonaviirusest tingitud raskel ajal võtame päev korraga. Kuna tegeleme valdkonnaga, mis õitseb pigem ainult heal ajal, siis paratamatult oleme olukorras, kus töötame välja varuplaani, juhuks, kui tundub, et põhitegevusvaldkonnaga ei ole võimalik ennast ära elatada. Ei tahaks tuleviku osas spekuleerida ja tänase päeva seisuga veel mingeid kardinaalselt suunamuutvaid otsuseid teha. Valgusdekoratsioonide uue hooaja alguseni on veel aega. Vaatame, mis tulevik toob ja mängime neid kaarte, mida meile kätte antakse. Soovitusi ei julge väikeettevõtetele jagada, küll aga soovime kordaminekuid ja südikust!

 Mis olid teie jaoks Talinna Loomeinkubaatoris olles kõige olulusemad elemendid?

Meie jaoks oli loomeinkubaatoris olemise juures kõige olulisemaks elemendiks töökeskkond. Sinna minnes ei olnud meil kunagi mingit niisama logelemist – asusime asjade kallale ja tegime palju tööd. Kindlasti saime ka häid suuniseid ja asju, millele tähelepanu pöörata oma tubli mentori, Kadri Karma, käest.

Mida inkubaatoris olles õppisite?

Sellele küsimusele on väga keeruline vastata. Kuna tegelesime päevast 1 alates väga intensiivselt kõikide punktis 2 toodud väljakutsetega, ei jõudnud väga suurt rõhku inkubatsiooniprogrammile endale panna – selleks lihtsalt ei olnud aega, et kohtumistel käia. Küll aga mainiks siinkohal ära, et need mõned kohtumised, millele jõudsime, olid kindlasti asjalikud ja annavad õige suuna kätte inimesele, kellel puudub varasem kokkupuude ettevõtlusega ja kõigega, mis sellega seondub. 

Kuidas te näete Eestis ettevõtluse tulevikku? Millise suuna võtate ise?

Eesti on ettevõtlusega alustamiseks ja tegelemiseks väga hea koht. Meil loodud e-teenused teevad paljud igapäevased ja igakuised toimingud kiireks ja lihtsaks. Mis puudutab Eesti ettevõtluse tulevikku, siis usume, et see on helge. Ettevõtlusega alustamine pole olnud kunagi varem lihtsam kui praegu. On olemas inkubaatorid, toetused, ligipääs kõiksugusele infole, statistikale ja inimeste kogemusele. See kõik loob eelduse selleks, et nii praegu kui ka tulevikus loodaks uusi ettevõtteid, pakutaks uusi teenuseid, võimaldataks olemasolevatel ettevõtetel kasvu või konkurentsis püsimise eesmärgil teha investeeringuid seadmetesse ja uutesse tehnoloogiatesse. Lisaks tegeletakse meil palju innovatsiooniga ja kindlasti on maailmal tulevikus veel Eestist pärit ükssarvikuid oodata.

 Jagage kolm soovitust inimesele, kellel on hea idee ning sooviks hakata tegelema ettevõtlusega.

  1. Hea idee ei ole midagi väärt ilma teostuseta. Asjaga tuleb pihta hakata!
  2. Üksi on raske. Võimalusel tuleb leida keegi, kellel on samasugune huvi asja järele ja kes aitaks ühiselt ideed teostada. Asju, millega tuleb tegeleda idee teostamiseks on väga palju, ja hea on, kui saab ülesandeid erinevate kompetentsidega inimeste vahel jagada.
  3. Takistusi tuleb palju ette – tähtis on neil mitte lasta oma moraali ja tegutsemistahet mõjutada. Kui piisavalt palju takistusi on kõrvaldatud, tekib arusaam, et need käivad nagunii asja juurde.