Margus Alviste

12. nov 2018

Margus on koolitajana tegutsenud 20 aastat, olles keskendunud strateegilise- ja üldjuhtimise, müügi ning enesejuhtimise teemadele. Ta on koostööd teinud nii avaliku, era- kui kolmanda sektori organisatsioonidega, avaldanud juhtimisalaseid artikleid ning olnud vastutavaks koostajaks raamatule „Organisatsiooni Käsiraamat“ (EAS). Margus on töötanud õpetajana, produtsendina, loonud tegevjuhina Eesti esimese iiri pubi ning juhtinud Eesti Telefoni Info- ja Reklaamiosakonda ja ettevõtte avalikke suhteid.

Teemad, millega Margus saab aidata:

  • strateegiline juhtimine
  • muudatuste juhtimine
  • eestvedamine
  • enesejuhtimine