Krista Kulderknup

23. märts 2020

Üle 20 aastase turunduse,- brändigu ja klienditeeninduse taustaga Krista tegeleb sertifitseeritud mahemajanduse valdkonna juhtimisega. Kristal on eelnevad kogemused nii raadio kui-teletöös rezisööri ja juhina. Turunduse ja brandigu teemal on tegutsenud nii reklaamiagentuurides, panganduses kui autotööstuse valdkonnas. Loonud ja hoidnud kliendisuhteid börisettevõtte Inchcape luksus- ja „rahva“ bändide portfellis. Viimased viis aastat on juhtinud Organic Estonia ehk Maheriigi arenguideed koostöös valdkondade ministeeriumite ja allaasutustega. Krista on esimese tervik Mahealade kaardi ja Mahemajanduse Tervikprogrammi üks autoritest. Ta on koondanud ühisturundusportfelli nii mahe- kui loodustooted ekspordi eesmärgil ning teinud taustatööd ja loonud suhteid erinevate sihtriikide „organic“ ostujuhtidega.

Teemad, millega Krista saab aidata:

  • Olemasoleva toote positsioneerimine, uuendamine, re-branding
  • Turuülevaade – valdkonna tooted, koostööpartnerid
  • Valdkonna toimimismehhanism
  • Kaubamärk ja pakend rahvusvahelisel mahe ja loodustoodete turul
  • Sertifikaadid ja märgid 
  • Eksportturud tootele 
  • Ühisturundus