Jelena Žovnikova

19. jaan 2021
 
Jelena Žovnikova on kogenud finants- ja ärinõustaja. Ta on olnud Grant Thornton Baltic grupi partner ja finants-/ärinõustamisprojektide juht.  Viimaste aastate jooksul nõustab Jelena enamasti alustavaid ettevõtteid, idufirmasid ja loovinimesi. Ta koolitab ja mentordab tiime MTÜ Loov Eesti, Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja, StartupEstonia, Prototron fondi, Startup Wise Guys kiirendi, Imaguru inkubaatori, Draper ülikooli jt projektides nii Eestis kui välismaal. Lisaks on ta kahe Eesti ühisrahastusplatvormi (Fundwise ja Hooandja) tuumikmeeskondade liige.  
 
Teemad, millega Jelena saab aidata: 
  • äriplaanide, finantsprognooside, eelarvete koostamine 
  • ärimudeli valik ja valideerimine
  • firmaväärtuse hindamine
  • efektiivsuse analüüs
  • rahastusallikate kaardistus