Almar Sehver

8. nov 2018

Almar on intellektuaalomandi valdkonnas töötanud juristi ja patendivolinikuna üle 20 aasta, tegeledes intellektuaalomandi kaitse küsimustega ning kohtuvaidlustega. Almar on AAA patendibüroo partner ja abiks kaubamärkide, disainide, leiutiste (kasulikud mudelid ja patendid) registreerimisel, neist tulenevate õiguste kaitsmisel ning intellektuaalomandi alaste lepingute koostamisel. Almar on tegev ka Eesti Patendivolinike Seltsi juhatuses ning rahvusvaheliselt INTA liikmena.

Teemad, millega Almar saab aidata:

  • kaubamärgi kaitse
  • disaini kaitse
  • kasulike mudelite ja patentide registreerimine
  • intellektuaalomandi alased lepingud