Screen Shot 2017-03-17 at 10.55.45
Kontaktisik: Sven Sõrmus
Mob 56450469
info@iddsolution.eu
http://www.iddsolution.eu

IDD Solution OÜ

IDD Solution on asutatud 2009 aasta suvel spetsiaalselt veekindlate pakendite seeria Floater arendamiseks ning turule toomiseks. 2009 aasta sügisel anti sisse patenditaotlused Euroopas ja USA-s. 2010 aastal testiti pilootprojekti raames valminud pakendit kaitseliidu maleva võistkonna poolt, sõjalis-spotlikul retkel ERNA 2010. Hetkel tegeleb ettevõte erinevate pakendi lisafunktsioonide detailide arendusega, mis prognoosikohaselt jõuaks tooteküpseks järgmise aasta kevadeks. Eesmärgiks on muuta tooted kättesaadavaks kõikides veeuputuste riskipiirkondades.