muusikakool
Kontaktisik: Katre Kõrts
Mob 372 5552 0101
muusikalikool@gmail.com
http://www.muusikalikool.org

Hanna-Liina Võsa Muusikalikool

Hanna-Liina Võsa Muusikalikoolis saab õppida muusikali zanrist huvitatud 7-17-aastane laps muusikaliõppe erialal. Õppepakketti kuulub laulmise, tantsimise ja näitlemise grupitund ning individaalne klaveriõpe. Lisaainetena saab juurde võtta soololaulu, balletti, stepptantsu ja solfedzot.