miamed
Kontaktisik: Liina Normet
Mob 58 170 724
liina@12252.ee
https://www.12252.ee

MiaMed

Tervishoiuteenuse osutamine ämmaemandusabi alal ning uue E-tervise lahenduse välja töötamine.
Ämmaemanda video,- audio- ja jututoa konsultatsiooniteenused koos digirasedakaardiga ning patsiendi isediagnoosimise ja ravijuhiste platvormiga. Hetkel tegutseme Eesti turul ämmaemanda nõuandetelefoniga ning digirasedakaardi katsetustega. Lähiajal siseneme Soome turule ning hiljemalt aastal 2018 ka USA turule.