Võta ühendust

Loomeinkubatsiooni projekt EU49110

Loomeettevõtete inkubatsioon on aastatel 2015-2016 rahastatud EASi loomemajanduse inkubatsiooni arendamise toetusprgrammist projekti “Tallinna Loomeinkubaatori arendamine ja kvaliteetse mitmekülgse tugiteenuse pakkumine alustavatele ettevõtjatele” raames (Euroopa Regionaalarengu Fond) kogusummas 199 997,25€.

Screen Shot 2015-09-23 at 11.40.21 AM

Projekti eesmärgiks on läbi Tallinna Loomeinkubaatori arendamise ja kvaliteetse mitmekülgse tugiteenuse pakkumise loomeettevõtjatele aidata kaasa loomevaldkondades oleva potentsiaali sidumisel ettevõtlusega, et soodustada uute ambitsioonikate ärimudelitega ettevõtete juurdekasvu, tõsta ekspordivõimekust ning luua teistele majandussektoritele loomemajanduse kaudu lisaväärtust ärimudelite, toodete ja teenuste ning müügi ja turunduse arendamisel.

Projekti oodatavad tulemused:

 • Suureneb eksportivate ettevõtete arv – aasta peale projekti lõppu on projekti tulemusena
  eksporti alustanud 10 ettevõtjat;
 • Vähemalt 5 ettevõtte ekspordikäive kogukäibest moodustav vähemalt 25% (aasta peale projekti lõppu);
 • Suureneb tulu ettevõtte kohta – aasta peale projekti lõppu on projekti tulemusena saavutatud
  keskmine kasusaajate müügitulu ettevõtte kohta – 70 000 eurot;
 • Suureneb tulu töötaja kohta – aasta peale projekti lõppu on projekti tulemusena saavutatud
  keskmine kasusaajate müügitulu töötaja kohta – 35 000 eurot;
 • Tööhõive kasvab toetust saanud ettevõtetes – projekti tulemusena lisandub juurde 34 uut
  töökohta;
 • Kasusaajate arv kokku, kes on osalenud projekti erinevates tegevustes, sh koolitused,
  seminarid, suvekool, ringliiklus jne) – 300 2 aasta jooksul;
 • Projekti raames inkubatsiooniteenust kasutanud alustavate ettevõtjate arv ­ 17.

Projekti kogumaksumus on 266 663,00 (kakssada kuuskümmend kuus tuhat kuussada kuuskümmend kolm eurot null senti) eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fond katab 199 997,25€.