Võta ühendust

Inkubatsioon

Tallinna Ettevõtlusinkubaatoris algas 11-s inkubatsioonihooaeg!

Keda me ootame?

Ootame uuenenud inkubatsiooniprogrammi alustavaid ettevõtjaid,  kellel on ambitsioon kasvada ja siseneda välisturgudele.  Eriti oodatud on innovaatilised äriideed, mis ühendavad loomevaldkondi tehnoloogiaga.

Mida me pakume?

Pakume Sinu ettevõttele individuaalset, kuni 2-aastast inkubatsiooniprogrammi.
Sinu äri arendamisse panustavad personaalne konsultant ja ärimentorid.  Uusi ideid ja teadmisi pakume huvitavatel seminaridel ja ärikoolitustel. Lisaks saad osaleda meie ühisturundustegevustes ning pop-up-ettevõtmistes Eestis ja välisriikides.

Meie aitame Sinu tootel ja teenusel turule tulla, leiame koos sobivaima ärimudeli ning toetame ekspordiga alustamisel!

Inkubatsioonipaketiga liitumise eelduseks on:

  • meeskonnas 2-3 liiget (ideaalis esindatud turundus- ja majandusoskused),
  • juhtival loovisikul kõrged erialased kompetentsid ja valdkondlik tunnustus;
  • kavandatava toote/teenuse aluseks konkurentsieelise arendamist võimaldav loominguline käekiri, tehnoloogia, materjalikäsitlus või ärimudel;
  • meeskonnal ambitsioon oma erialaseid oskusi ettevõtluses kasumlikult rakendada.

Me aitame liitunud ettevõttel saavutada ärilised eesmärgid läbi individuaalse arenguprogrammi, mis kestab 24 kuud. Programm jaguneb kuuekuulisteks osadeks, mis lõpevad saavutatu üle vaatamise ja edasise sihi seadmisega.

Inkubatsiooniprogrammi lõppedes on ettevõttel välja töötatud kindel toode või teenus, tal on kindel klientuur, saavutatud teatud käive ning loodud edasist arengut toetav toimiv meeskond. Eesmärkide saavutamisel on ettevõtjale abiks tema vajadustele vastav nõustajate ja mentorite kolleegium. Meie poolt korraldatavad erinevad koolitused ja ühisturundustegevused kiirendavad turuletulekut ja vähendavad sellega seotud riski. Eksporditegevuste toetuseks pakume inkubantidele kontaktvõrgustikku ja võimalust konkureerida välisturgudele sisenemise toetusele.

Alates 2006. aastast oleme inkubeerinud ligi 300 ettevõtet, hetkel on inkubaator kasvulavaks umbes 35-le ettevõttele.

Soovid inkubaatoriga liituda? Võta meiega ühendust, kirjutades marii@inkubaator.ee

Loomeettevõtete inkubatsioon on aastatel 2015-2016 rahastatud EASi loomemajanduse inkubatsiooni arendamise toetusprgrammist projekti “Tallinna Loomeinkubaatori arendamine ja kvaliteetse mitmekülgse tugiteenuse pakkumine alustavatele ettevõtjatele” raames (Euroopa Regionaalarengu Fond) kogusummas 199 997,25€ .

Screen Shot 2015-09-23 at 11.40.21 AM