Võta ühendust

Teenused

Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid osutavad teenust neljas erinevas osas lähtuvalt ettevõtja arengufaasist ja eesmärkidest:

 • ettevõtluse ABC ehk selgitame ettevõtluse algteadmisi, nõustame  ja koolitame äriidee ning selle kasvuvõimaluste määratlemisel.  Tulemusena on meie kliendil võimalik teha ettevõtlusega alustamiseks ja äriidee arendamiseks teadlik otsus.
 • loomemajanduse arenduskeskus loob  disaineritele võimalused ühisturunduseks, koostööks ja müügikanalitega kontaktide loomiseks: disainerite eduks Eestis ja välismaailmas. Loomemajanduse arenduskeskuse fookuses on mood ja aksessuaarid ning tootedisain.Väärtustame disainereid, kelle loomingus väljendub:
  • vormi ja/või materjali uudne kasutus
  • uudne kasutusala ja sidusus tehnoloogiaga
  säästvad ja nutikad lahendused, väiksem
  ökoloogiline jalajälg
  • tarbija- e inimesekesksus
  • ekspordipotentsiaal e suutlikkus väikeseeriad
  kohandada tootmiseks ning disaineri ambitsioon.
  Arenduskeskus opereerib esitlus- ja kaubandusplatvormi ZERO. ZERO tegutseb hetkel hüpikpoena nii Eestis kui välismaal. Uueas püsivas asukohas avatakse taas 2017.aasta kevadel.
 • inkubatsioon aitab saavutada ettevõtte eesmärgid läbi individuaalse arenguprogrammi, kus toode/teenus, ärimudel ja meeskond valmistatakse ette kiireks kasvuks. Programm täiendab ettevõtte tiimi nõustajate, ekspertide ja mentoritega ning hõlbustab vajalike suhete loomist, lühendades arenguks kuluvat aega ja vähendades riski.
 • äriruumide näol pakume kiiresti kasutusele võetava asukoha meeskonnatööks ja klientide teenindamiseks.