связаться с нами

Бизнес-менторы

  • Almar Sehver

    Ärimentor - Intellektuaalomandi kaitse

    Almar Sehver on intellektuaalomandi valdkonnas töötanud juristi ja patendivolinikuna 15 aastat, tegeledes intellektuaalomandi kaitse küsimustega ning kohtuvaidlustega. Almar on partner patendibüroos AAA ning tema ja ta kolleegid on abiks kaubamärkide, disainide, leiutiste (kasulikud mudelid ja patendid) registreerimisel, neist tulenevate õiguste kaitsmisel ning intellektuaalomandi alaste lepingute koostamisel. Almaril on pikaajaline kogemus intellektuaalomandi alastes vaidlustes, sh kohtuvaidlustes. Lisaks erialasele tööle on Almar aktiivne ka ühiskondlikus tegevuses, tegutsedes Eesti Patendivolinike Seltsi juhatuse liikmena ning rahvusvaheliselt ECTA ja INTA aktiivse liikmena.