Võta ühendust

EDULOOD

9. apr. 2013

HeatConsult: Inseneritöö on nagu malemäng – mõlema puhul tuleb teha õigel ajal õige käik

HeatConsult OÜ on ettevõte, mille põhitegevus on soojus- ja gaasivarustuse projekteerimine, KVJ süsteemide ning katlamajade projekteerimine, omanikujärelevalve ning ekspertiiside koostamine. Oma ettevõtte loomise ideest ja sellest, kuhu täna jõutud on, räägivad Igor Krupenski ja Aleksandr Ledvanov.

Oma ettevõtte loomise peamiseks ajendiks sai turu langusest põhjustatud vähene töö ja väljakutsete puudumine palgatööl. Igor ja Aleksandr on mõlemad õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis soojusenergeetikat ning töötanud koos nii Eesti Gaas ASis kui K-Projektis.

„Tegime kõigepealt Eesti Gaas ASis oma valdkonnas tehnilist tööd ning siis läksime koos üle projekteerimisfirmasse K-Projekt. Saime töökogemuse nii praktilisest valdkonnast kui sellest, kuidas peab projekteerima. Lisaks sõlmisime kasulikke kontakte ja tutvusi ning pärast aasta K-projektis tundsime, et projektid, mida juhtisime jäid kitsaks ja ei pakkunud enam piisavalt väljakutseid. Siis jõudsimegi mõtteni, et tuleks teha midagi uut. Tundsime, et meil on energiat, teadmisi ja oskusi rajada oma firma, et kindlustada end parema ja huvitavama tööga. Ja nii HeatConsult OÜ sündiski,“ räägib Igor.

Pool aastat pidasid Aleksandr ja Igor kodukontorit, kuid lõpuks otsustati ikkagi, et oleks vaja oma ruumi, seda aga väikeste püsikuludega, kuna väikese alustava ettevõttena ei saa endale just luksuslikku büroopinda lubada. Nii jõutigi kontoriotsinguil Inkubaatorisse: „Inkubaator on meid kogu aeg toetanud ja nõu andnud. Soovitame julgelt ka teistel alustavatel ettevõtetel nende poole pöörduda – siin on mõistlikud hinnad, saad valida omale sobivad pinnad ja lisaks on boonusena ka muud tugiteenused.“

Võit hea hinna ja kvaliteedi suhte arvelt
Esialgu oli muidugi keeruline turgu hästi tundmata läbi murda. Alguses õnnestus aga end tõestada ühes valdkonnas ja pool aastat hiljem ka teises. Ja nüüd on Igor ja Aleksandr seisukohal, et soojus- ja gaasivarustuse projekteerimisel ollakse tasemelt juba varasematest töödest mööda läinud. Firma tegutseb ja tööd jätkub – jaanuari lõpus sai asutamisest juba kaks aastat ning hetkel on töös päris pikk nimekiri projekte.

„Tööde maht sõltub siiski valdkonnast, Eesti riik on nii väike, et kõik on üles ehitatud tutvustele. Varasemate töökogemuste kaudu lõime suhteid ja kontakte potentsiaalsete koostööpartneritega ning meil õnnestus neile tõestada, et suudame ka oma esialgu väikeses ettevõttes pakkuda kvaliteetset teenust, tehes seda pisut madalama hinnaga,“ tunneb Igor heameelt.

„Projekteerimise maksumus ei mõjutagi nii palju objekti lõpphinda, kuid mõjutab kvaliteeti. Kui projekteerimistööd on tehtud korrektselt ja kvaliteetselt, siis on ka ehitajal võimalik objekt korralikult välja ehitada. See ongi meie eesmärk – püüame koguaeg pöörata rohkem tähelepanu kvaliteedile,“ lisab Aleksandr.

Konkurentsi puudumise üle HeatConsult kurta ei saa. „Valdkond on meil väga kitsas ja konkurente ca 5-6, sõltub valdkonnast ning muidugi ka asukohast, näiteks Virumaal on omad tegijad, Tartumaal samuti jne.“ Konkurente seega jagub, ja just sellepoolest, et nad on pikalt enne HeatConsulti turul tegutsenud. Igor ja Aleksandr on aga veendunud, et nende eeliseks ja tugevuseks on teadmised ja oskused: „Tahame võita kvaliteediga – kui on tegemist mõne valdkonna või suunaga, kus me ise ei ole hetkel pädevad, siis kaasame teisi partnereid, näiteks professoreid ülikoolist jne. Areneme, saame targemaks ja siis lähme edasi. Oleme seisukohal, et just hinna ja kvaliteedi suhe on meil päris hea ja ka oma uutele töötajatele räägime kogu aeg, et kvaliteedile peab tähelepanu pöörama ning selles ei tohi alla anda.“

Soov kasvatada uusi, tugevaid insenere
HeatConsulti meeskonnas on hetkel kuus töötajat, lisaks Igorile ja Aleksandrile värvati kaks tubli inseneri ning kaks on otse koolipingist võetud tudengid, kes on praeguseks juba tublisti arenenud ning kellest on plaan samuti kasvatada tugevad insenerid. Kuna valdkonna ettevõtteid on vähe, on alati puudu ka spetsialistidest. On kaks võimalust – kas neid suuremate summadega üle palgata või siis ise kasvatada. „Meie lähme mõlemat teed pidi – tahame värvata häid insenere, et pakkuda neile võimalust meie ettevõttes töötada ja areneda ja teisest küljest soovime ka uusi inimesi välja õpetada,“ selgitab Igor.

Varem läksid abituriendid ülikooli, eelistades n-ö populaarseid alasid ­ infotehnoloogia, majandus, juhtimine. „Olles ise ülikoolis õppejõud, näen aga viimaste aastate trendina, et tähelepanu pöördub taas tehnikaaladele. Praegu on tehnikaeriala lõpetajatel tööturul kindel konkurentsieelis, sest puudust tuntakse just spetsialistidest ja headest inseneridest. Kui sa vähegi suudad korraliku hariduse omandada, oled ka tööturul konkurentsivõimeline,“ leiab Igor. Igori ja Aleksandri soovitus tudengitele on: „Mõelge tuleviku peale ning sellele, mis erialal oleks rohkem võimalusi. Tehnikaalal on kergem läbi lüüa, aga kõigepealt tuleb hästi õppida, sellest ei pääse!“

Ambitsioon laieneda Soome, Rootsi ja Venemaale
Tänase seisuga on HeatConsulti tellijataks peamiselt riigifirmad, kuid koostööd tehakse ka rahvusvahelise kontserni Nordeconi ning tehnoloogiaettevõtetega – hetkel on käsil just üks projekt VKG-le. Lõviosa töödest tuleb aga ikkagi võrguvaldajatelt.

Inkubaatori abiga käidi eelmise aasta novembrikuus Soomes, kus kohtuti sealsete partneritega, kellega käivad läbirääkimised siiani. „Meil on ambitsioonikas plaan jõuda kunagi ka tellimusteni välismaal ning luua oma tütarfirmad – esialgu Soomes, Rootsis ja Venemaal,“ räägib Igor. Pakkudes sama kvaliteetset tööd kui Soome ja Rootsi projekteerijad, tasub see end ära, kuna nende projekteerimise maksumus on 3-4 korda suurem kui Eestis. Projekteerimistööde puhul on väga oluline ka aspekt, et neid on võimalik teha n-ö kaugtööna – sa ei pea olema kohapeal, vaid võid töö teha võtta siinsamas Eestis ja projekteerida kusagil mujal maailmas.

Panus energiatarbimise vähendamisse – pea kogu Eesti on kaetud keskkonnasõbralike projektidega
HeatConsult on projekteerinud üle Eesti umbes 20 kilomeetrit soojustrasse ning ca 15 kilomeetrit on veel töös, millega kavatsetakse paari kuu jooksul lõpule jõuda. Varsti on kogu Eestimaa projektidega kaetud, mis on päris suur saavutus.

Uhked ollakse ka gaasitrassi projekteerimise üle Kiilist Paldiskisse – pikkusega 54 kilomeetrit, mis on esimene samm Eesti-Soome gaasiühendusest. „Ootame väga, et saaksime selle valmis, et siis sealt edasi minna. Praegu ei ole veel kindlat valmimistähtaega, kuna teostusega on palju probleeme, kuid ehk jõuab selle aasta jooksul lõpuni,“ avaldab Igor lootust. Kõige suurem mure on, et trass läbib erinevaid kinnistuid Kiilist Paldiskini – kokku kuus omavalitsust ja iga maaomanikuga peab jõudma kokkuleppele, et gaasitrass hakkab paiknema tema maal. „Soovime, et saaksime kasvõi osaliselt projekteerida ka järgmise etapi Balti mere alusest gaasitrassist,“ tutvustab Igor HeatConsulti lähituleviku visioone. „Kuna meie projektid on keskkonnasõbralikud ning keskendume energiakadude vähendamisele, siis loodame, et anname nendega ka oma panuse energiatarbimise vähenemisse.“

Noorte spordi tähtsus ajendab olema sotsiaalne ettevõte
Noorte sportlaste toetamine on HeatConsulti jaoks oluline. Tulud ja võimalused ei ole veel kahjuks nii suured kui sooviks, aga millestki peab ju alustama. „Kunagi, kui meist kasvab suurkontsern, siis on meil ehk suuremad võimalused noorte spordi toetamiseks, aga täna oleme maleklubi „Vabaettur“ peasponsoriks. Sellel suvel ongi tulemas üks rahvusvaheline malevõistlus, mille nimi on seotud meie firmaga – HeatConsult Open. Tegemist on ühe suurima noorte malefestivaliga Eestis, kuhu kaasatakse Soome, Läti, Poola ja Venemaa maletajaid ning HeatConsult toetab neid, sest soovime seda valdkonda arendada. Öeldakse ju, et male ja inseneritöö käivad koos – mõlemal puhul tuleb teha õigel ajal õige käik,“ ütleb Igor lõpetuseks.

Intervjueeris Kadri Liimal

Fotod:
  • “Werol CHP” – Painküla (Werol tehase) koostootmisjaama soojusenergeetilise osa ekspertiis ja järelevalve (valminud),
  • “Sillamäe DN400” – Sillamäel Sõtke ja Ranna tn DN400 kaugküttevõrgu rekonstrueerimise projekti koostamine (valminud),
  • “Audru kaubanduskeskus” – Audru kaubanduskeskuse gaasivarustuse ja katlamaja projekti koostamine (ehitamisel)
sexsut.comjavplays.com